Activiteiten

 

Vanuit Nederland bedienen wij System Integration voor onze klanten op het gebied van:

 •  Technische automatisering;
 •  Meet- en regeltechniek;
 •  Projectmanagement;
 •  Consultancy;
 •  Ontwikkeling;
 •  Informatie Technologie.

Onderstaand vindt u een opgave van onze producten en diensten:

 •  Projecten;
 •  Advies;
 •  Software;
 •  Onderhoud;
 •  Nazorg/Storingsanalyse.

 

Projecten:

RT2000 is gespecialiseerd in het uitvoeren van technisch hoogwaardige projecten op het gebied van besturingstechnologie en meet- en regeltechniek. Tijdens de verschillende fases die tijdens een project worden doorlopen, kan RT2000 invulling geven aan ondermeer:

 

 •  Voorontwerp;
 •  Raming/budgettering;
 •  Definitief ontwerp;
 •  Begeleiding uitvoering;
 •  Engineering hardware;
 •  Engineering software;
 •  In bedrijf stellen;
 •  Waterzijdig inregelen;
 •  Nazorg/rapportage.

RT2000 werkt in het algemeen met een open kostenstructuur. Dat wil zeggen dat in overleg met de klant een projectspecificatie wordt samengesteld waarin de randvoorwaarden van het werk worden gedefinieerd. Op basis van deze projectspecificatie kan door RT2000 voor de klant een offerte worden uitgewerkt. In de projectspecificatie worden ondermeer genoemd:

 •  Uitgangspunten/Randvoorwaarden;
 •  Planning;
 •  Materiaalspecificatie;
 •  Betalingsschema.

RT2000 is gespecialiseerd in technische automatisering van gebouwen. Daarbij staat merk onafhankelijkheid voorop. Want alleen hierdoor zijn wij in staat de producten te selecteren en te integreren tot de combinatie die het best aansluit op uw behoeften.

Kernactiviteit van RT2000 is het programmeren en inbedrijfstellen van gebouwbeheersystemen. In toenemende mate maken wij gebruik van SCADA-systemen (Supervisory Control and Data Acquisition). Dit zijn managementsystemen die zowel oude als nieuwe DDC-onderstations van verschillende fabrikaten kunnen koppelen. Het toepassen van SCADA-systemen is in de industrie al gemeengoed.

De toepassing in de GBS markt is eigenlijk een logisch gevolg van de technische ontwikkelingen.
 

Advies :

RT2000 adviseert in de toepassing van geavanceerde besturingsconcepten in bestaande systemen of nieuw te ontwerpen systemen. Met betrekking tot onderstaande zaken heeft RT2000 reeds ervaring opgebouwd:

 •  Communicatie technieken
  •  Bustechnologie: LON, BACNet;
  •  Veldbussen: Profibus, ModBus, EIB;
  •  LAN, IntraNet, TCP/IP
  •  Systeemintegratie
  •  Gebouwbeheersystemen
  •  SCADA
  •  Internet
 •  Prestatieverbetering d.m.v. redesign van installaties
 •  Werktuigbouwkundig en instrumentatie.
 •  Procestechniek met betrekking tot
  •  Klimaattechniek
  •  Koudecentrales/Energiecentrales
  •  Koudeopslagsystemen
  •  WKK’s
 •  Kantoorautomatisering

 

Software :

Software vormt het hart van een besturingsinstallatie. In de software schuilt de intelligentie om een proces te laten functioneren zoals de ontwerper heeft bedacht.
Het platform waarop de software wordt ontworpen heeft vaak zijn beperkingen. De uitdaging voor RT2000 ligt in het feit om de mogelijkheden optimaal te benutten.
RT2000 heeft ervaring op onderstaande platformen:

 •  TA Control
  •  TA6501/6505
  •  TA6711/6751
  •  TAC Xenta
  •  Zone controllers
 •  Priva Computer Systems
  •  PM8090 (vrij programmeerbaar)
  •  PM8092 (vrij programmeerbaar)
  •  PWB+ (vrij programmeerbaar)
  •  Top Controls
 •  Exomatic
  •  5540
  •  ExoFlex
  •  EXO Millennium
 •  Saia-Burgess
  •  PCD1, PCD2, PCD4
  • PG4, PG5
  •  DDC-Plus Compact, DDC-Plus Eco
 •  SCADA Intellution
  •  Fix 32
  •  Dynamics
  •  iFix
 •  C, C++
 •  Visual Basic
 •  Internet webdesign

Bovendien verregaande ervaring met de volgende regelfabrikaten:

 •  Landis & Staefa;
 •  Delta Controls;
 •  Johnson Controls;
 •  PLC technieken.

 

Nazorg / Storingsanalyse :

Een gebouwbeheersysteem begint zijn werk te doen nadat het geïnstalleerd is en de installateurs zijn vertrokken. De installaties waar u vanaf dat moment op aangewezen bent, moeten efficiënt en zonder mankeren blijven functioneren. RT2000 kan daarbij helpen.

Intensieve begeleiding van de beheerder(s) in het begin is een goede investering in bedrijfszekerheid, en kan op termijn resulteren in lagere energie- en onderhoudskosten. Wij vinden service, support en onderhoud zelfs zo belangrijk dat wij hiervoor een gespecialiseerde afdeling in het leven hebben geroepen.

Onze servicecontracten worden toegesneden op uiteenlopende organisaties en fabrikaten. Dus ook na realisatie van het gebouwbeheersysteem mag u blijven rekenen op persoonlijke ondersteuning door specialisten. Deze afdeling staat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag paraat om u te ondersteunen.

In overleg met de klant stelt RT2000 programma's samen om te komen tot een goede nazorg van een opgeleverde installatie. Met name bij complexe installaties is een goede begeleiding van de technische dienst bij de klant een "must" om te garanderen dat de installatie optimaal presteert.